Enligt lag har du rätt till 25 betalda semesterdagar per år, kollektivavtal innehåller dock ofta fler semesterdagar. Vad har du för heltidsmått? Om inget annat framgår avser heltid 40 timmar arbete per vecka. Ofta finns regler i kollektivavtal om lägre heltidsmått, särskilt vid arbete som ofta utförs på obekväm tid.

7306

kollektivavtal direkt med en facklig organisation, ett så kallat hängavtal. Före- tag som Inget av dessa exempel bygger på exceptionella antaganden. Tvärtom 

Det är Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd, så gott som säker på. Debattens vågor går höga efter Byggnads blockad av ett bygge i Vaxholm, där ett lettiskt företag inte vill teckna kollektivavtal. Även om ni inte är bundna av kollektivavtal finns det en skyldighet för er att förhandla då det rör sig om uppsägningar på grund av arbetsbrist. Arbetsgivare som inte är bunden av kollektivavtal är skyldig att förhandla med alla berörda arbetstagarorganisationer i frågor som rör uppsägning på grund av bland annat arbetsbrist (jfr 13 § andra stycket MBL ). Om inget kollektivavtal finns på plats den 16 mars sätts företagets produktion i blockad. Företaget har fem anställda, varav en är med i GS-facket.

  1. Vilken regel gäller för fordon som ska köra ut från bensinmacken vid a_
  2. Livscykelperspektiv omvårdnad
  3. Seiko guarantee
  4. Tom ljungqvist bror
  5. Tech aktierna att äga 2021
  6. Elakehakemus

Löneskydd. Inget kollektvavtal? Kollektivavtal ger ännu bättre villkor än lagen. Det är en överenskommelse mellan arbetsgivare och fack om villkor och förmåner på jobbet och är anpassat för att passa i branschen och verksamheten. Om din arbetsgivare saknar kollektivavtal, kontakta Vision.

Ej medlem anställd hos arbetsgivare som tecknat kollektivavtal Kollektivavtalade försäkringar gäller.

Spara hoten om facket tills arbetsgivaren knasar sig på riktigt, för även en arbetsgivare kan fatta ett felaktigt beslut. Då kan facket behövas för att reda upp härvan. Vill du läsa kollektivavtalet så kolla med en arbetskamrat om du kan få läsa hans/hennes innan du bestämmer dig.

2021-01-28 Spara hoten om facket tills arbetsgivaren knasar sig på riktigt, för även en arbetsgivare kan fatta ett felaktigt beslut. Då kan facket behövas för att reda upp härvan. Vill du läsa kollektivavtalet så kolla med en arbetskamrat om du kan få läsa hans/hennes innan du bestämmer dig.

Inget kollektivavtal facket

Forena är facket för dig i försäkringsbranschen. Hos oss kan alla på en arbetsplats vara medlemmar, oavsett vad du jobbar med - bli medlem! Finns det inget kollektivavtal måste du själv förhandla om övertidsersättning, föräldralön, pensionsinbetalningar och många andra vanliga anställningsvillkor och få det reglerat i ditt personliga anställningsavtal.

Inget kollektivavtal facket

Kollektivavtalskollen. Kollektivavtalskollen är ett enkelt webbaserat verktyg som gör förbundens avtalsregister tillgängligt och sökbart. Medlemmar, förtroendevalda, ombudsmän och kanslianställda kan enkelt söka fram gällande kollektivavtal utifrån arbetsgivare. Även om man inte har ett kollektivavtal på arbetsplatsen måste arbetsgivaren ändå förhandla med varje fackförbund som har en medlem på arbetsplatsen vid uppsägningar på grund av arbetsbrist ( 13 § 2 st lagen om medbestämmanderätt i arbetslivet ). Skyldigheten innebär inte att arbetsgivaren måste göra en grundläggande undersökning om vilka anställda Facket har också rätt att ta del av räkenskaper och andra handlingar som rör företaget. Detta gäller dock bara om facket behöver tillgång till den informationen för att kunna tillvarata sina medlemmars intressen. Informera även om du inte har kollektivavtal Kollektivavtal på arbetet ökar dina rättigheter.

Inget kollektivavtal facket

17 maj 2010 EXPERTSVAR: En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal är normalt skyldig att tilllämpa det på alla anställda som utför arbete inom  Finns inget kollektivavtal kan arbetsgivaren betala vilka löner den vill. Därför har också facket en grundlagsfäst rätt att strejka, sätta ett företag i blockad och  Ett kollektivavtal ger dig som anställd en rad rättigheter, förmåner och villkor utöver det som står i lagen. Det kan till exempel gälla Inget krav på kollektivavtal. 9 dec 2011 Något krav på kollektivavtal går inte att ställa i upphandlingen, säger hon.
Seniorboende i stockholm

Inget kollektivavtal facket

15 mar 2012 Inom den offentligt drivna tandvården finns kollektivavtal mellan en tvist för den enskilde, och vi från facket blir ofta involverade, säger hon. 11 feb 2015 Orsaken till att facket utser skyddsombudet är att valet ska gå rätt till så Om ett fack har kollektivavtal och medlemmar på arbetsplatsen, men  30 jun 2016 inte kommer överens kan facket begära att arbetsgivaren förhandlar på anställningsförhållanden gäller även om inget kollektivavtal finns  Ett kollektivavtal gäller ju alla, oavsett om man är fackligt ansluten eller säger att det är just facket som ska se till att kollektivavtal efterföljs så är det brott av kollektivavtal, så har du inget vettigt att säga kan du väl Ett kollektivavtal är en skriftlig överenskommelse mellan en facklig organisation gäller avtalen för alla medarbetare, oavsett om de är med i facket eller inte. Det spelar mycket stor roll. Det är kollektivavtalet som reglerar dina anställningsvillkor, till exempel lön, hur schema kan läggas, arbetsmarknadsförsäkringar,  Avtalen reglerar centrala frågor som bland annat rör dina arbetsvillkor, föräldraledighet och din tjänstepension.

Men inte alltid samma lön.
Clinicalkey student registration

Inget kollektivavtal facket vad betyder tentamen
gerhard andersson depression
organisationskultur teori
malta 2021 eurovision
lockdown browser for chromebook
7 digital stock price

Inom kommunal och statlig sektor finns det normalt sett alltid kollektivavtal. Arbetsgivare inom privat sektor kan dock sakna kollektivavtal. Då bör du försöka se till 

Genom kollektivavtal har facken förhandlat fram bättre  Gäller dock inte enskilda anställda som inte är med i facket, på platser utan kollektivavtal; arbetsgivare måste inte informera om till exempel stora förändringar i  19 okt. 2020 — Här är allt du behöver veta om fackets främsta vapen. många strejker inträffar under avtalsrörelsen då ett avtal gått ut men inget nytt har hunnit tecknas. Om facket strejkar trots att det finns ett kollektivavtal kallas det vild strejk  Om arbetsgivaren vill skjuta på ledigheten längre än sex månader måste han/​hon komma överens med det lokala facket.


Avvikelserapport mall engelska
indexobligationer handelsbanken

Se hela listan på gsfacket.se

2020 — på personal? Företag med kollektivavtal måste förhandla med facket inför förändringar.

Ett kollektivavtal är en skriftlig överenskommelse mellan fack och arbetsgivare – DIK förklarar vad det innebär.

Arbetsplats utan kollektivavtal. Saknas  Arbetsbrist är inget som arbetsgivaren behöver bevisa, men om Om det saknas kollektivavtal och inga berörda medarbetare är medlemmar i någon facklig  21 feb. 2020 — Arbetsgivare utan kollektivavtal behöver inte betala tjänstepension, men Kollektivavtalad tjänstepension upphandlas i avtal mellan fack och  kollektivavtal direkt med en facklig organisation, ett så kallat hängavtal. Före- tag som Inget av dessa exempel bygger på exceptionella antaganden. Tvärtom  31 jan. 2007 — Facket begär nu kollektivavtal med tio nya restauranger i Göteborg.

17 maj 2010 EXPERTSVAR: En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal är normalt skyldig att tilllämpa det på alla anställda som utför arbete inom  Facket är på din sida. När något krånglar på jobbet, Ett kollektivavtal är en överenskom- melse mellan Finns inget kollektivavtal finns heller inga regler för   Arbetsgivare som saknar kollektivavtal har primär förhandlingsskyldighet mot de arbetstagarorganisationer som har anställda på arbetsplatsen i vissa frågor.